Kinh nghiệm học Tiếng Hàn

Hoai Thanh

Thực sự cho đến bây giờ thì trình độ Tiếng Hàn của tớ vẫn chỉ được gọi là ở mức trung bình, có thể giao tiếp cơ bản, nghe hiểu các cuộc hội thoại trong cuộc sống hàng ngày, đọc hiểu một vài đoạn văn bản ngắn nên tớ cũng chỉ chia sẻ những kinh nghiệm học ( tự học ) mà tớ đã trải qua, góp nhặt những ghi chú trên mạng trong suốt 4 năm học tập và sinh sống tại Hàn. Hồi mới qua Hàn, không biết tiếng Hàn, tớ cảm thấy mình như một con bé “STUPID” lúc nào cũng để quên não ở nhà. Người ta nói mình không hiểu, người ta hỏi mình hiểu mà cũng không biết diễn đạt sao để họ hiểu, khoa chân múa tay, sử dụng đủ các loại ngôn ngữ cơ thể. Dần dần cũng quen, định bỏ không…

Xem bài viết gốc 1 349 từ nữa